• LAOS – Hoá yên bình ở xứ triệu Voi

    LAOS – Hoá yên bình ở xứ triệu Voi0

    Đây là câu chuyện kể lại những cảm nhận riêng của mình về một nơi ngập nắng. Một mảnh đất mà tụi mình đã cùng nhau ghé qua để rồi cùng nhau đem về những kỉ niệm thật ngọt.Đó là những ngày được bỏ những tất bật lại sau lưng, thả trôi đầu óc, dành

    READ MORE