Category : Mô tả công việc

FOM là gì? Tìm hiểu công việc của FOM trong khách sạn

FOM là vị trí quan trọng, có quyền lực nhất định trong khối Tiền sảnh của khách sạn, chịu trách nhiệm quản lý điều hành các hoạt động ở khu vực này. Vậy FOM là gì?Người đứng ở vị trí FOM là người...

Mô Tả Công Việc Và Mức Lương Quản Lý Nhà Hàng

Quản lý nhà hàng là vị trí công việc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động trong nhà hàng, bao gồm cả tài chính, nhân sự, thu mua và giải quyết sự cố. Vậy công việc cụ thể của quản l...