Category : Bảo vệ

Bản mô tả công việc nhân viên an ninh trong khách sạn - nhà hàng

Nhân viên an ninh là một trong những vị trí công việc không thể thiếu trong các khách sạn - nhà hàng hiện nay để đảm bảo trật tự, an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản có liên quan. Vậy nhân vi...

Kinh doanh F&B: Nhân viên bảo vệ đã âm thầm đuổi khách thế nào?

Có thể bạn không tin nhưng trong nhiều tình huống, dù vô tình hay hữu ý, chính những hành vi, thái độ hay lời nói ngỡ nhỏ nhặt của bảo vệ lại tạo ấn tượng xấu trong mắt khách hàng, khiến họ một đi khô...