• Nguyên tắc tối ưu hiển thị trên OTA

    Nguyên tắc tối ưu hiển thị trên OTA1

    Chào mọi người, OTA đang dần trở thành kênh bán chủ đạo của các khách sạn hiện tại, ở nhiều khu vực đã vượt qua TA về mặt đóng góp doanh thu cho khách sạn. Để chạy OTA hiệu quả thì có khá nhiều Tips& Tricks. Trong 3 năm làm về set up vận hành,

    READ MORE